Sídlo a Kancelář: Zdiměřická 2403/12, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 04413024

DIČ (VAT): CZ04413024

Telefon: +420 606 057 650

E-mail: office.skltd@gmail.com, ssi111@seznam.cz