Společnost S&K ltd s.r.o. nabízí širokou škálu služeb pro podporu vašeho podnikání.

Hlavní směry naší společnosti:

 • Podnikání v České republice a EU
 • Prodej a nákup průmyslových zařízení a komponentů
 • Vypracování právních smluv a plné moci
 • komplexní řízení společnosti
 • A mnohem víc

Garantujeme:

 • Vaše výhody při práci s námi. Naše služby vždy pomáhají šetřit, zvyšovat efektivitu a zisky z podnikání
 • Náš pozorný postoj k vám a vašemu úkolu. Vynakládáme maximální úsilí na vyřešení každého problému a v důsledku toho dosahujeme maximálního výsledku
 • Dlouhé a vzájemně prospěšné partnerství. Společnost je na trhu již více než 3 roky, protože oceňuje své zákazníky

Vážíme si práce s každým klientem, flexibilní přístup a plán práce je individuálně vybíráno podle potřeb klienta. Můžete podat online-žádost a naši specialisté vás budou kontaktovat, nebo nám můžete zavolat na telefon +420 606 057 650 pro detailní konzultaci a další dotazy.

Jsme přesvědčeni, že naše zkušenosti a schopnosti pomohou vyřešit vaše problémy v krátké době. Jsme si jisti, že můžeme pomoci jakémukoli klientovi, protože pro nás neexistují žádné limity v podnikání.

 

The company S&K ltd s.r.o. provides a wide range of services in support of your business.

The main directions of our company are:

 • Business in the Czech Republic and EU
 • Sale and purchase of industrial equipment and components
 • Drafting legal contracts and powers of attorney
 • Comprehensive company management
 • And much more

We guarantee:

 • Your benefits when working with us. Our services always help to save, increase efficiency and business profits
 • Our attentive attitude towards you and your task.
  We make every effort to solve every problem and as a result we get the maximum result
 • Long and mutually beneficial partnership. The company on the market for over 3 years due to the fact that it values its customers

We appreciate the work with each client, a flexible approach and the scheme of work is selected individually, based on the needs of the client. You can place an order on the site and our specialists will contact you, or you can call us by phone +420 606 057 650 for detailed advice and other questions.

We are confident that our experience and capabilities will help solve your problems in a short time. We are sure that we can help any client, because for us there are no limits in business.